Aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht. Toch is het verstandig u te dekken tegen schades aan anderen, waar u aansprakelijk voor gesteld kunt worden. Ze kunnen grote financiële gevolgen hebben.

De financiële gevolgen van een ongelukje waar u voor aansprakelijk bent, kunnen enorm groot zijn. Om u daartegen te dekken, is er de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Het Verzekeringshuys biedt u zo’n verzekering.

Er zijn veel vervelende gebeurtenissen waar u aansprakelijk voor gesteld kunt worden. Niet alleen ongelukjes die u zelf veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld die van uw kinderen of huisdieren. Voor zulke situaties is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Voordelen in het kort

Bijna alle gevallen van materiële schade en letselschade aan derden waar u aansprakelijk voor bent, zijn gedekt. De AVP wordt aangepast aan uw gezinssituatie

Gunstige jaarpremie.

De AVP is niet verplicht. Toch is het verstandig uzelf te verzekeren tegen schades bij anderen waar u aansprakelijk voor bent. De AVP biedt een ruime dekking tegen allerlei ongelukken.

Ruime dekking

Deze verzekering dekt de meest voorkomende gevallen van aansprakelijkheid die ontstaan doordat u per ongeluk schade aan de eigendommen van een ander toebrengt. Daarnaast dekt de AVP ook de financiële gevolgen van letsel aan een ander. Ook schadegevallen waar u als eigenaar van een huis aansprakelijk voor bent, worden zeker gesteld door de AVP. Schade ontstaan tijdens een vriendendienst (bijvoorbeeld verhuizing) is, onder bepaalde voorwaarden ook gedekt.

Bepaal zelf het te verzekeren bedrag

U kunt zelf bepalen hoe hoog het verzekerde bedrag is. De meest voorkomende bedragen zijn € 1.000.000,- , € 1.250.000,- , € 1.500.000,- ,€ 2.000.000,- of € 2.500.000,- afhankelijk van de gekozen verzekeraar.

Uitzonderingen

Sommige gebeurtenissen worden niet door de AVP gedekt. Bijvoorbeeld: schades aan eigendommen van een ander die u onrechtmatig of vanwege uw beroep in uw bezit hebt, vallen niet onder de AVP. Brengt u een ander schade toe met een motorrijtuig of een vaartuig dan bent u niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. U kunt zich hiervoor op een andere manier verzekeren.

Pakketverzekering

Deze verzekering is zowel los als in een pakketpolis te sluiten.
Uw verzekeringen onderbrengen in één pakket heeft veel voordelen. Bijvoorbeeld overzichtelijkheid, maar ook gemak bij betaling. En vaak profiteert u van regelrecht voordeel, omdat u maar één keer poliskosten betaalt èn geen termijntoeslag bovenop uw premie betaalt. Alle reden dus om te kiezen voor de aantrekkelijke pakketverzekering.

Verzekeringspremie

De verzekeringspremie is afhankelijk van uw gezinssituatie en de hoogte van het te verzekeren bedrag. Uiteraard kunnen wij u extra informatie en/of een offerte op maat verstrekken.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?