Bestelauto

Wanneer u deelneemt aan het verkeer met uw bestelauto, bent u wettelijk verplicht u te verzekeren tegen de gevolgen van aansprakelijkheid. Met onze bestelautoverzekering op zak voldoet u aan deze verplichting. Hou er wel rekening mee dat er steeds minder verzekeraars bereid zijn een bestelautoverzekering op een privé naam te verzekeren.

Als eigenaar of bestuurder van een voertuig loopt u niet alleen zelf risico’s. U kunt namelijk aansprakelijk zijn voor schade aan personen of voertuigen, ook al is de schade niet uw schuld. Onze bestelautoverzekering biedt u een uitgebreide dekking tegen de financiële gevolgen hiervan. Het Verzekeringshuys biedt u zo’n verzekering.

Voordelen in het kort

 • Standaard € 2.500.000,- aansprakelijkheidsdekking.

 • Wordt u ten onrechte aansprakelijk gesteld, dan zorgen wij voor het verweer hiertegen.

 • Ruime keuze uit dekkingsvarianten.

 • Alle dekkingen zijn uit te breiden, bijvoorbeeld met een rechtsbijstandverzekering.

 • Hulp en vergoeding van repatriëringkosten bij een ongeval in binnen-of buitenland.

Wij bieden u een drietal dekkingsvarianten:

 • WA-dekking

 • WA-dekking + Casco.

 • WA-dekking + Extra.

WA-dekking

Onze WA-dekking voldoet aan alle eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) stelt. Onder deze dekking valt schade aan zaken, maar ook schade die het gevolg is van lichamelijk letsel. De wettelijke verplichting is dat u voor ten minste € 908.000,- tegen aansprakelijkheid verzekerd bent. De praktijk leert echter dat dit met name bij lichamelijk letsel lang niet altijd toereikend is. Daarom bent u bij ons standaard voor € 2.500.000,- verzekerd.

WA-dekking + Casco

De verplichte WA-dekking kan worden uitgebreid met een cascodekking. Onze cascodekking vergoedt schade aan uw eigen voertuig door alle oorzaken van buitenaf, zelfs als deze door eigen schuld zijn ontstaan. Veel accesoires zijn gratis meeverzekerd.

WA-dekking + Beperkt Casco

De beperkt casco dekking is, de naam zegt het al, beperkter dan de cascodekking. Met deze dekking bent u verzekerd voor schade die is ontstaan door onder andere brand, diefstal, joyriding, botsing met dieren en ruitbreuk.

Eigen risico

Bij (beperkt) cascoschaden geldt altijd een eigen risico en deze kunt u soms afkopen tegen een geringe meerpremie.

Voor alle dekkingen geldt daarnaast nog dat:

 • deze zijn uit te breiden met verhaalsrechtsbijstand, ongevallenverzekering inzittenden (OVI) en schadeverzekering voor inzittenden (SVI) tegen lage tarieven.

 • deze bonuskortingen van 75% tot soms zelfs 80% kennen.

 • u de keuze heeft uit meerdere jaarkilometrages.

Pakketverzekering

Deze verzekering is zowel los als in een pakketpolis te sluiten.

Uw verzekeringen onderbrengen in één pakket heeft veel voordelen. Bijvoorbeeld overzichtelijkheid, maar ook gemak bij betaling. En vaak profiteert u van regelrecht voordeel, omdat u maar één keer poliskosten betaalt èn geen termijntoeslag bovenop uw premie betaalt. Alle reden dus om te kiezen voor de aantrekkelijke pakketverzekering.

Verzekeringspremie

De verzekeringspremie is afhankelijk van de soort bestelauto en de gekozen verzekeringsvorm.

Uiteraard kunnen wij u extra informatie en/of een offerte op maat verstrekken.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?