Rechtsbijstand

Soms wordt u onverwacht voor vervelende juridische problemen gesteld. De bestelde bank komt kapot aan en de leverancier geeft niet thuis. Of uw werkgever dreigt met ontslag. Of u krijgt een verkeersongeval en de tegenpartij ontkent iedere aansprakelijkheid.

Een rechtsbijstandverzekering biedt dan uitkomst en geeft een gerust gevoel.

Het Verzekeringshuys biedt u zo’n verzekering.

Voordelen in het kort

U bent verzekerd van rechtshulp bij vrijwel alle mogelijke conflicten. Afhankelijk van de gekozen verzekeraar wordt u ondersteund door juridische specialisten (waaronder advocaten) van bijvoorbeeld ARAG, DAS, NRS of SRK Rechtsbijstand, waarbij de kosten geheel voor rekening van de verzekeraar komen. Ook fiscaal recht en vermogensbeheer kunnen worden meeverzekerd.

Heeft u verzekeringen ondergebracht in een pakket? Dan kunt u bij ons een rechtsbijstandverzekering sluiten. U krijgt dan bij problemen direct hulp van de onafhankelijke juridische specialisten. Zij adviseren en ondersteunen u, zo nodig tot in de rechtszaal.

Rechtshulp

Indien u kiest voor de gehele pakket van modules, heeft u recht op hulp en advies bij:

  • Het verhalen van uw schade die door een ander is toegebracht

  • Verkeersongevallen

  • Geschillen met uw werkgever

  • Geschillen over uitkeringen

  • Problemen met de eigen woning (bijvoorbeeld met de aannemer of over uw bouwvergunning)

  • Huurgeschillen

  • Geschillen met de overheid (bijvoorbeeld over een bestemmingsplan)

  • Problemen met leveranciers

Deze opsomming is niet compleet. Vraag ons om meer informatie over de situaties waarin u recht heeft op hulp, en wat de uitzonderingen hierop zijn.

Wachttermijn

De meeste rechtsbijstandverzekeringen kennen een zogenaamde wachttermijn van enkele maanden, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Dit betekent dat u alleen een beroep kunt doen op de verzekering, als het geschil ontstaat ná de wachttermijn.

Financieel belang

Het financiële belang om een beroep te kunnen doen op rechtshulp kent een minimum (franchise). Maar, ongeacht het financiële belang, kunt u altijd om juridisch advies vragen.

Pakketverzekering

Deze verzekering is zowel los als in een pakketpolis te sluiten.

Uw verzekeringen onderbrengen in één pakket heeft veel voordelen. Bijvoorbeeld overzichtelijkheid, maar ook gemak bij betaling. En vaak profiteert u van regelrecht voordeel, omdat u maar één keer poliskosten betaalt èn geen termijntoeslag bovenop uw premie betaalt. Alle reden dus om te kiezen voor de aantrekkelijke pakketverzekering.

Verzekeringspremie

De premie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van wat u wilt verzekeren. U kunt kiezen voor de standaarddekking met eventueel een uitsluiting voor motorrijtuigen en/of de eigen woning. U kunt de verzekering ook uitbreiden; namelijk met een dekking voor fiscaal recht/vermogensbeheer en/of een dekking voor de functie van statutair directeur.

Uiteraard kunnen wij u extra informatie en/of een offerte op maat verstrekken.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?